Nyheter 27 november 2013

Skaffa ett juridiskt helikopterperspektiv tidigt

När bör en IT-entreprenör ta hjälp av en advokat? Vilka frågor är viktigast ur ett legalt perspektiv för IT-entreprenörer? Det var några av de många frågor som Anna Forsebäck, Wistrand advokatbyrå, svarade på under en intensiv ”Speed Consulting” för IT-entreprenörer på gårdagens Internet Discovery Day på Stockholm Waterfront, där Wistrand är samarbetspartner.

– Det är oerhört värdefullt att etablera en kontakt med en affärsjurist tidigt för att ha ett bra bollplank i alla legala frågor som dyker upp under resans gång, menar Anna Forsebäck. Därmed inte sagt att man ska prioritera stora advokatarvoden som nystartat bolag. Jag brukar som ett första steg anta ett ”helikopterperspektiv” och identifiera de legala aspekterna av affären.

Vissa frågor kan vara viktiga att ha med sig redan från början, t.ex. kan det finnas aspekter på behandling av personuppgifter som är nödvändiga att ha med sig när man utvecklar sitt affärskoncept, fortsätter Anna Forsebäck.

Att ha identifierat de viktigaste legala frågorna och gjort en plan för när de praktiskt ska hanteras, gör att entreprenören tryggt kan fokusera på sin affärsutveckling med vetskapen om att den juridiska aspekten av affären är under kontroll, menar Anna Forsebäck.

Vilka frågor är viktigast ur ett legalt perspektiv för IT-entreprenörer, var en fråga som flera bolag ställde.
– Man måste titta på varje specifik affär för att identifiera dess legala nyckelfrågor, men generellt i IT-och teknikintensiva bolag är det en absolut prioriet att titta på de immateriella rättigheterna, säger Anna Forsebäck.

Viktiga frågor att ställa sig är om de immateriella rättigheterna förvärvats på ett sätt som ger bolaget rätt att vidareutveckla dem och om bolaget har tillräckliga nyttjanderätter för den verksamhet som bedrivs avslutar Anna Forsebäck.

För mer information:
Anna Forsebäck, jur. kand.
Tel: 08 – 50 73 00 27, mobil 076 – 115 10 27
E-post: anna.forseback@wistrand.se