Nyheter 18 november 2016

Skärpta krav för lotterier

Under hösten 2015 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på en ny spelreglering. Den nya regleringen ska präglas av högt konsumentskydd, hög säkerhet och tydliga förutsättningar för de som verkar på den svenska spelmarknaden. Omregleringen ska enligt direktiven bygga på ett licenssystem.

Omreglering av den svenska spelmarknaden
Under hösten 2015 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på en ny spelreglering. Den nya regleringen ska präglas av högt konsumentskydd, hög säkerhet och tydliga förutsättningar för de som verkar på den svenska spelmarknaden. Omregleringen ska enligt direktiven bygga på ett licenssystem.

Det här innebär en uppluckring av det svenska spelmonopolet vilket exempelvis medför att utländska spelaktörer på angivna licensvillkor ges tillträde till den svenska marknaden. Licenssystemet medför även att utländska aktörer, som idag i princip oreglerade verkar på den svenska marknaden, kommer att omfattas av svenska regler. Flera EU-länder, däribland Danmark, har på senare år gått i den här riktningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Tydligare tillståndsgivning och krav på marknadsföring av lotterier
Regeringen har lämnat en proposition där de föreslår en mer transparent handläggning av tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen. Förslaget föreslår att tydliggöra att det endast är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet som kan beviljas tillstånd enligt denna lag.

Regeringen föreslår också att ett generellt krav på att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas.
Enligt förslaget ska det också införas ett krav på att måttfullhet iakttas vid marknadsföring av lotterier. Marknadsföringen får inte riktas till barn och ungdomar under 18 år och en åldersgräns på 18 år föreslås även för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri.

Lagändringarna förväntas träda i kraft den 1 januari 2017.

Erik Ullberg, Advokat
E: erik.ullberg@wistrand.se
T: +46 31 771 21 76