Nyheter 26 april 2022

Skatteverket genomför riktad kontroll av matbud

Skatteverket meddelade på en presskonferens den 26 april att Skatteverket i år kommer att genomföra en riktad kontroll av matbud och aktörer som gör hemleveranser av mat från restauranger, s.k. restaurangförmedlingsföretag. Detta efter att Skatteverket under en pilotkontroll identifierat omfattande medvetna brister, men även omedvetna fel.

Under presskonferensen meddelade Skatteverket att granskningen primärt kommer att fokusera på budbolagen, dvs. mellanhanden mellan restaurangförmedlingsplattformen och buden. Skatteverket utesluter dock inte att granskningen kan utökas även till andra aktörer inom branschen.

Under Skatteverkets pilotkontroll har Skatteverket identifierat oredovisade inkomster, osanna fakturor och oredovisade löner.

Kontrollen kommer att pågå under hela 2022 och Skatteverket förväntas redovisa resultatet av granskningen i början av 2023.

Länk till Skatteverkets pressmeddelande efter presskonferensen hittar du här.