Nyheter 6 augusti 2012

Supreme Court rules on set-off in bankruptcy

Artikel av Fredrik Thor, biträdande jurist, Wistrand och Anders Nilsson, partner, Wistrand, publicerad i ILO:s nyhetsbrev Insolvency & Restructuring den 3 augusti 2012.

The International Law Office, ILO, är ett kunskapsföretag som ger ut
internationella nyhetsbrev inom olika juridiska specialområden. Nyhetsbreven har över 30 000 prenumeranter bland jurister och advokater över hela världen.