Nyheter 21 september 2012

Till minne av Olof Alffram

Advokat Olof Alffram, Bromma, har som tidigare meddelats avlidit vid en ålder av 59 år. Olof efterlämnar hustrun Gunvor och barnen Elisabeth, Filip och Nils.

Olof träffade sin Gunvor redan på gymnasiet i Västerås. De gifte sig strax efter studentexamen i augusti för 40 år sedan. Efter studier i Uppsala, tingstjänstgöring och fiskalsutbildning började Olof 1988 sin bana som advokat. Olof var senast verksam vid Wistrand Advokatbyrå.

Olofs advokatkarriär utgjorde en illustration av det svenska näringslivets omdaning från mitten av 1980-talet till idag – utvecklingen från industrisamhället till det moderna teknologiska tjänstesamhället. Olof var en pionjär på många nya juridiska områden. Olof kom tidigt att arbeta med immaterialrättsliga frågor rörande film, musik och liknande. I takt med att olika monopolmarknader avreglerades utökade Olof sin verksamhet till att omfatta telekom, radio och TV och Internet. Olofs breda och djupa kunskaper om immaterialrätt gjorde att han redan under tidigt 1990-tal hade etablerat sig som en eftersökt rådgivare på detta område. Olof specialiserade sig även tidigt på EU:s regler om fri rörlighet för varor och tjänster. Hans andra huvuddisciplin kom därför att bli EU-rätt med särskild inriktning på konkurrensrätt. Olof var en av de ledande praktikerna på området och han deltog som ombud i så gott som alla större och uppmärksammade kartellmål.

Olof var en mycket skicklig advokat. Han hade en sällsynt god förmåga att systematiskt analysera och bedöma komplicerade rättsliga frågor och han lämnade alltid sina råd på grundval av mycket noggranna överväganden. Olof var rak och tydlig i kommunikationen och förmedlade alltid på ett okonstlat sätt sin uppfattning. Han uppträdde alltid korrekt och behärskat men var mycket konsekvent och till och med obeveklig om situationen krävde det. Olofs yrkesgärning präglades av kunnighet, mod och stark lojalitet med de klienter han företrädde. Vi som fick arbeta nära Olof kände honom som en lågmäld men samtidigt varm, vänlig, humoristisk och belevad person. Trots sin lågmälda stil var det uppenbart för alla som kom nära Olof att det brann en stark låga inom honom och att han var passionerat hängiven det som var betydelsefullt för honom, först och främst familjen men även sitt yrke. Olof lämnar ett stort tomrum efter sig. Han är djupt saknad.

För kollegorna
Peter Lönnquist, advokat
Lars-Olof Svensson, advokat
Sten von der Osten-Sacken, f.d. lagman
Harry Bergman, advokat