Nyheter 15 maj 2020

Tillväxtverket ändrar inställning om reglerna kring korttidsarbete

Sedan de nya reglerna kring korttidsarbete aviserades har inställningen från Tillväxtverkets sida varit att en arbetsgivare ska kunna ansöka om och erhålla stöd när de anställda tar ut intjänad semester. Tillväxtverket har idag ändrat inställning och gör nu istället den motsatta bedömningen att intjänad semester ska betraktas som frånvaro, vilket innebär att arbetsgivarna inte kommer att kunna erhålla stöd när de anställda tar ut sin intjänade semester.

Nedan framgår i den information som Tillväxtverket publicerat på sin hemsida:

”Tillväxtverket har tidigare har gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Vi har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet. Vi återkommer om hur detta kommer att påverka de företagare som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.”

Vi vet i dagsläget inte mer än vad Tillväxtverket publicerat på sin hemsida men följer givetvis utvecklingen noga.

Kontakt