Event 26 september 2012

Tove Andersson talar på seminarium om klimatanpassning i fysisk planering

Den 6-7 december arrangerar IBC Euroforum seminariet ”Klimatanpassning i fysisk planering – roller och ansvar”.

Tove Andersson, advokat Wistrand, talar på seminariets första dag om vad lagstiftningen säger om ansvaret för naturolyckor.

Läs mer och anmäl dig här.

Kontakt