Nyheter 27 februari 2020

Trakasserier på arbetsplatsen – arbetsgivaransvar och möjliga åtgärder för anställningens upphörande

Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för att arbetsmiljön ska vara god. Ansvaret innebär att utvärdera risker, förebygga och agera i de fall det förekommer t.ex. trakasserier.

I det senaste numret av  Employment & Benefits Newsletter från International Law Office skriver Jörgen Larsson and Viktoria Hybbinette om detta och i vilka fall en anställds trakasserier kan leda till att anställningen upphör.

Ladda ner nyhetsbrevet här: Workplace_harassment_employers_responsibilities_and_dismissal_options