Nyheter 10 januari 2017

Upphovsrätten på den inre digitala marknaden

Under våren 2015 presenterade EU-kommissionen projektet ”En strategi för en inre digital marknad”. Projektet syftar till att utveckla en inre marknad för digitalt innehåll och tjänster, bl.a. ett modernt och harmoniserat regelverk för upphovsrätt där gränsöverskridande utmaningar ska pareras. Som ett led i projektet har EU-kommissionen lagt fram ett antal reformförslag.

Bland annat har EU-kommissionen under hösten förra året presenterat ett förslag på en förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster på internet. Nyligen har man även lagt fram ett förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (2016/17:FPM11). Enligt förslaget föreslås bland annat att kontrollen över onlinetjänster som lagrar och ger tillgång till upphovsskyddats material som laddats upp av användare utan att rättighetsinnehavarna involveras, ska skärpas. Samt att upphovsmän ska ges möjlighet till särskild privatkopieringsersättning av användare som utnyttjat privatkopierade filer. Upphovsrättsinnehavares förhandlingsmöjligheter med licenstagare ska även förbättras.

När nya regler kommer att börja gälla på upphovsrättens område, och hur dessa i slutändan utformas är fortfarande inte klart. Med tanke på de utmaningar som redan skymtats i rättstillämpningen till följd av teknikutvecklingen (i förhållande till exempel länkning, avbildning av konstverk online, se Wistrand News #3 2016) finns dock all anledning att följa EU-kommissionens ambitioner med intresse.

Erik Ullberg, erik.ullberg@wistrand.se, +46 31 771 21 76  och Christoffer Lundmark, christoffer.lundmark@wistrand.se, +46 31 771 21 15