Event 4 februari 2011

Utbildning i fastighetsöverlåtelser

Den 16:e februari håller Wistrand advokatbyrå en utbildning i fastighetsöverlåtelser för Fastighetsägarnas medlemmar.

Utbildningen fokuserar på de centrala momenten i överlåtelseprocessen: prissättning, strukturering, avtal och tillträde.

Du får genom utbildningen en god förståelse för hur olika fastighetsobjekt prissätts, vad som styr försäljningen samt de centrala momenten i försäljningsprocessen. Du får även en övergripande genomgång av aktieöverlåtelseavtalet med beskrivning av bland annat köpeskillingsberäkningen och garantikatalogens uppbyggnad och innehåll.

Avslutningsvis diskuteras viktiga moment vid och efter ett tillträde samt hur överlåtelseprocessen kan variera beroende av vem som är köpare respektive säljare.

Målgrupp: Fastighetsägare med intresse för att köpa och/eller sälja fastigheter.

Har du frågor kring utbildningen, kontakta utbildningsansvarige advokat Jonas Blomquist;
e-mail jonas.blomquist@wistrand.se eller 040-669 71 02.
Jonas är utbildad jurist och civilekonom och är specialiserad på försäljning och köp av bolag och fastigheter.

Kontakt