Nyheter 20 september 2017

Vad gäller för direktmarknadsföring?

Fråga: Jag får mängder av reklam från företag genom olika marknadsföringskanaler. Vad är det som gäller för detta och hur blir jag av med det?

Svar:
All marknadsföring där näringsidkare marknadsför produkter eller tjänster genom att direkt kontakta en kund, via exempelvis post, mail, SMS, nyhetsbrev, direktadresserat brev eller telefon kan betecknas som direktmarknadsföring. Olika regler gäller beroende på vilken form av direktmarknadsföring det handlar om samt till vem marknadsföringen riktar sig.

Elektronisk direktmarknadsföring

Riktad till konsument
Vid direktmarknadsföring genom e-post, SMS, telefax eller annan elektronisk kommunikation till en konsument krävs som huvudregel ett föregående samtycke från mottagaren, s.k. Opt-In. I samband med att samtycket inhämtas och i varje ytterligare meddelande ska mottagaren även ges en tydlig möjlighet att motsätta sig ytterligare marknadsföring, s.k. Opt-Out.
Kravet på Opt-In gäller inte om annonsören fått konsumentens elektroniska adress i samband med försäljning av en produkt och marknadsföringen avser annonsörens egna, likartade produkter. Det beskrivna Opt-Out förfarandet måste dock respekteras även i dessa fall.

Riktad till företag
Om marknadsföringen är riktad till ett företag gäller heller inte kravet på Opt-In men däremot kravet på möjlighet till Opt-Out.

Andra former av direktmarknadsföring

Riktad till konsument
Vid andra typer av direktmarknadsföring än elektronisk sådan (exempelvis direktreklam via brev eller telemarketing) gäller inte kravet på Opt-In. Istället är marknadsföringen i dessa fall tillåten så länge inte en konsument tydligt motsatt sig denna.

Riktad till företag
Andra former av direktmarknadsföring än elektronisk, riktad till företag, är inte särskilt reglerat och generellt sett tillåtet.

Avslutande kommentarer
Ett tillvägagångssätt för att undvika direktmarknadsföring är förstås att kontakta annonsören eller utnyttja den möjlighet till Opt-Out som i vissa fall ska erbjudas. Beträffande oadresserad direktmarknadsföring via brev kan man markera brevlådan med ”reklam undanbedes” och gällande telemarketing finns möjlighet att anmäla sitt telefonnummer till NIX-registret.

Förutom marknadsföringslagens regler måste annonsörerna också beakta reglerna i dataskyddslagstiftningen. Enligt denna har registrerade personer rätt att motsätta sig personuppgiftsbehandling som sker för direktmarknadsföring.

En annonsör som inte respekterar tillämpliga regler om Opt-In/Opt-Out eller dataskyddslagstiftningen kan bli föremål för vitesförbud eller skadeståndskrav. I ljuset av förslaget till ny EU-förordning om integritet och elektronisk kommunikation kan vi dessutom förvänta oss ännu strängare sanktioner på området framöver.

Christel Rockström, Partner
E: christel.rockstrom@wistrand.se
T: +46 08 50 72 00 45

Erik Ullberg, Partner
E: erik.ullberg@wistrand.se
M: +31 771 21 76