Event 8 april 2016

Välkommen på frukostseminarium hos Wistrand i Göteborg

M&A-försäkring – en allt vanligare komponent i företagstransaktioner

M&A-försäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringslösningar i samband med förvärv, fusioner, uppköp eller försäljning av bolag eller tillgångar. Försäkringstypen har på senare tid blivit billigare och processen enklare vilket medfört att försäkringsformen idag är en allt vanligare komponent vid nordiska företagsöverlåtelser. Det finns fördelar för både säljare och köpare i att använda sig av denna typ av försäkringslösning. Säljaren kan miminera exponering under överlåtelseavtalet och köparen kan få ett bättre och mer omfattande garantiskydd än vad säljaren är beredd att lämna.

Martin Wedén, advokat och delägare, och Hendrik Kangasmuukko, advokat, redogör för hur M&A-försäkringen fungerar och för vilka möjligheter den kan erbjuda. Seminariet behandlar grunderna för M&A-försäkringar, försäkringsvillkor, process, kostnader etc. Seminariet riktar sig till alla som arbetar med eller kommer i kontakt med transaktionsprocesser eller står inför en förestående företagstransaktion. Seminariets syfte är att bidra med ökad kunskap om M&A-försäkringar och att försäkringsalternativet därigenom kan identifieras och utvärderas tidigt i transaktionsprocessen.

Tid: tisdag den 26 april kl. 08.00-09.00, frukost serveras från 07.30
Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, vån 18, Göteborg
O.S.A: senast fredag den 22 april. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Anmäl dig här

Kontakt