Event 10 augusti 2016

Välkommen på frukostseminarium hos Wistrand i Stockholm

Energi- och råvarumarknader i förändring: Finansieringsmöjligheter och miljöfrågor

Med låga priser inom både energi- och råvarumarknaden finns stora utmaningar för branschernas aktörer. Oaktat energiöverenskommelsen kan marknadsläget kräva framåtriktade åtgärder. Genom att agera i tid så finns större förutsättningar att lyckas och tillsammans med de verktyg som finns med rekonstruktion, informell som formell, så kan det finnas flera valmöjligheter för att undvika större problem.

Utöver rena struktur- och finansieringsfrågor kan för olika aktörer finnas anledning att överväga frågor om miljöansvar och åtgärder för att bevara meddelade miljötillstånd. Vad gäller för en anläggning med miljötillstånd som står inför en större omstrukturering? När aktualiseras miljöansvar för eventuella markföroreningar? För tillståndsgivna projekt som ännu inte kommit till stånd – vad gäller för miljötillstånden?

Wistrand advokatbyrå bjuder in till frukostseminarium som behandlar omstrukturering/rekonstruktionsfrågor samt miljötillstånds- och miljöansvarsfrågor. Seminariets syfte är att bidra med ökad kunskap om såväl möjligheterna att undvika alternativt vända en utsatt position som de miljöjuridiska aspekter det kan finnas anledning att vara vaksam på.

Seminariet leds av Niklas Körling, delägare verksam vid Wistrands bank-, finans- och rekonstruktionsavdelning, och Tove Andersson, delägare verksam vid Wistrands miljö- och energiavdelning. Seminariet utgör en del i vår seminarieserie ”Frukost hos Wistrand”.

Tid: tisdagen den 30 augusti 2016, kl. 08.00-09.00. Frukost serveras från kl. 07.30
Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm
O.S.A: senast tisdagen den 23 augusti.

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig här.

Varmt välkommen!

Kontakt