Event 18 november 2010

Välkommen till WIP-DAGEN 2010

Immateriella tillgångar (IP) är en allt viktigare resurs för företagen. Samtidigt är frågorna som entreprenörer och dess rådgivare ställs inför i samband med hantering av IP ofta komplexa. Hur använder jag IP på ett bra sätt? Hur kan kapital anskaffas till företaget genom IP? Kan IP användas som säkerhet i verksamheten? Vilka strategier bör företaget ha för sitt IP-innehav?

Wistrand Advokatbyrå bjuder in till seminarium där ämnet penetreras av experter från advokatbyrån, Göteborgs universitet och Valea m.fl. Seminariet avslutas med en paneldebatt följd av mingel med lättare mat och dryck.

Tid: Onsdagen den 1 december 2010, start kl. 14.45
Plats: Götheborgssalen, Läppstiftets konferenscenter, Lilla Bommen 1, Göteborg
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, men vid avanmälan efter den 26 november eller utevaro faktureras 300 kronor. Antalet deltagare är begränsat.

Läs mer här

Kontakt