Nyheter 21 december 2012

Vi gratulerar Sten von der Osten-Sacken

Friherre Sten Benediktus Edvard Robert Otto Julius Erik Lukas Helge Ewald von der Osten-Sacken föddes i Greifswald, Tyskland den 18 november 1922. Sten är trots sin ålder ännu i allra högsta grad verksam som jurist vid Wistrand Advokatbyrå och torde därmed vara den äldsta verksamma juristen på en affärsjuridisk advokatbyrå. Sten biträder löpande Wistrands jurister i rättegångar och skiljeförfaranden och är en högt värderad medarbetare på Wistrands processavdelning.

Sten själv har berättat att hans far, efter studentexamen, tog med honom till universitetet och presenterade honom för en matematikprofessor, tillika vän till Stens far. Stens far sa ”det här är min son Sten, vad ska jag göra med honom?”, varpå professorn svarade: ”Han är för liten för att bli officer och har för klent förstånd för att bli naturvetenskapsman. Han får bli jurist”. Och på den vägen är det…

Sten tog sin jur. kand. på valborgsmässoafton 1946, samma dag som kung Carl XVI Gustaf föddes. Därefter satt han ting under åren 1947-1950 och fortsatte sedan sin domarbana som bl.a. innebar att han var rådman vid Stockholms tingsrätt, eller rådhusrätten som det hette på den tiden. Under denna period var han med om många uppmärksammade fall, bl.a. det på 1950-talet så omtalade Vilhelm Moberg-målet. På 1970- och 1980-talet var Sten lagman och domstolschef i Kalmar och Solna. Sten var under sin domarbana känd som en mycket skicklig jurist och domstolschef. Sten var högt respekterad hos andra domare och hos den rättstörstande allmänheten.

Sten kom till Wistrand år 2000, då Lars-Olof Svensson anslöt till byrån. Lars-Olof satt ting i Kalmar tingsrätt då Sten var lagman där. Lars-Olof vittnar om att det betyg han fick med Stens namn på öppnade dörrarna till alla advokatbyråer i Stockholm.

1987, då Sten fyllde 65 år, gick han i pension. Lars-Olof Svensson kontaktade då Sten och frågade om han ville arbeta som konsult för den byrå Lars-Olof arbetade vid på den tiden. Sedan dess har de båda följts åt. Lars-Olof har bl.a. berättat att han i flera komplicerade mål där Sten hjälpt honom med inlagor blivit kontaktad av domaren som tackat så hjärtligt för mycket välskrivna inlagor som klargjort rättsläget på ett utomordentligt sätt.

Lars-Olof och Harry Bergman arbetar båda som advokater vid Wistrands processavdelning och de rådgör ofta med Sten i komplicerade tvisteärenden. ”Han är helt briljant och har blivit om möjligt ännu vassare de senaste åren” och ”Sten har ett rutmönster i huvudet där han kan lägga in alla fakta och sedan kommer de juridiska lösningarna ut av sig själv, klart som vatten”, säger de båda. Dessutom har Sten ett närmast encyklopediskt kunnande och han är hela tiden nyfiken och vill lära sig nya saker. ”Ena stunden kan han diskutera kvantfysik för att den andra recitera Tegnér.”

Stens släkt tillhör den balttyska adeln, därav de tio förnamnen och det långa efternamnet. Till kuriosa hör att Sten är ättling i rakt nedstigande led till Olof Skötkonung. Kung Olofs dotter Ingegerd giftes nämligen 1019 bort med furst Jaroslav Vladimirovitj av Novgorod, senare känd som storfurst Jaroslav den vise av Kiev, och är en anmoder till Sten. Efter 1000 års bortavaro på andra sidan Östersjön slöt släkten cirkeln då Stens familj flyttade tillbaka till Sverige.

Det mest anmärkningsvärda med Sten är dock inte hans anor och lysande domarkarriär utan det är hans sätt att verka och behandla andra människor. Sten är helt prestigelös och behandlar alla lika – från den yngsta biträdande juristen till den äldste delägaren. Han låter alltid alla prata till punkt. Och när Sten talar, då lyssnar man.

Kontakt