Nyheter Student 13 februari 2014

Vinnare imponerade i Wistrands casetävling

I samband med GAIUS, arbetsmarknadsdagarna för juridikstudenter vid Göteborgs universitet, avgjordes Wistrands casetävling för juriststuderande. Segrade gjorde Arvid Weimers och Victor Wodlén som båda läser på juristprogrammet i Göteborg.

För fjärde året i rad arrangerades Wistrands casetävling för juridikstudenter vid Göteborgs universitet. Det vinnande laget, bestående av Arvid Weimers och Victor Wodlén på juristprogrammet, imponerade stort på juryn.

Casefrågan skrevs av Joel Pälvärinne, biträdande jurist på Wistrand, och handlade om en konsumententreprenadstvist med avtalsrättsliga frågeställningar. De deltagande lagen skulle företräda entreprenören i rättsprocessen mot en besvärlig konsument.

Juryns motivering löd;
Det vinnande laget har utmärkt sig genom att i en föredömligt kortfattad stämningsansökan belysa, men även tydligt separera, de två huvudspåren i tävlingsfrågan. Det vinnande lagets muntliga föredragning vid det fingerade klientmötet har präglats av god pedagogik. Laget har även visat en god förmåga att ta fram omständigheter och problem som enligt juryns bedömning kommer att vara relevanta för Ugglehus i en rättsprocess.

Juryn bestod av Mårten Hulterström, delägare och styrelseordförande Wistrand, Erik Ullberg, advokat, Joel Pälvärinne, biträdande jurist,  och Beatrice Karlsson, biträdande jurist.

Vinnarna presenterades under Gaiusbanketten på Kajskjul 8 i Göteborg och priset bestod av var sin resecheck hos Resia till ett värde av 6000 kr.

Vi vill även tacka alla deltagande lag för strålande insatser.

För mer information:
Beatrice Karlsson, beatrice.karlsson@wistrand.se
T: +46 31 771 21 55

Kontakt