Pressmeddelanden 3 oktober 2011

Wistrand biträder vid överlåtelse av handelsfastighet i Östersund

Wistrand har, tillsammans med Rønne Lundgren Advokatbyrå i Köpenhamn, biträtt de danska kommanditsällskapen KS Östersund och KS Östersund 2, Sverige vid överlåtelse av bolaget Lillänge Södra Volymhandels KB till NP5 Förvaltnings AB och NP3 Fastigheter AB. Bolaget äger fastigheten Östersund Ångvälten 5 med ett marknadsvärde om cirka 160 miljoner kronor.

Från Wistrand medverkade Per Dalemo och Lars Gahnström.

För mer info:
Per Dalemo
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 708 77 56 73