Pressmeddelanden 9 november 2011

Wistrand biträder Industrial Investors

Wistrand har biträtt Industrial Investors, ett ledande oberoende ryskt private equity bolag, vid dess förvärv av en 25,5 % andel av Transas Group.

Transas Group är ett globalt företag som har sitt ursprung i Ryssland under 1990-talet och som producerar GPS-utrustning, simulatorer och annan teknik för sjö- och flygindustrin för distribution över hela världen.

Wistrands team bestod av Peter Lexenberg (ansvarig delägare), Anna Forsebäck, Gulcin Tekes och Henrik Aurelius.

För mer information:
Peter Lexenberg
E: peter.lexenberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 72