Pressmeddelanden 3 oktober 2011

Wistrand rådgivare till Sigillet i fastighetstransaktion

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Fastighets AB vid dess förvärv av två hyresfastigheter i Gårda, Göteborg. De förvärvade fastigheterna – vilka inrymmer både bostadslägenheter och lokaler – har en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 6 000 kvm.

Sigillet Fastighets AB startade sin verksamhet i Göteborg år 1981. Sigillet äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Kungälv och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv, Sandviken, Storvik och Sollentuna.

Per Dalemo, Lars Gahnström och Henrik Saalman har arbetat i ärendet.

För mer info:
Per Dalemo
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 708 77 56 73