Pressmeddelanden 12 maj 2022

Wistrand advokatbyrå bistår Moralis Web3 Technology AB vid Series A runda om cirka 40 mUSD

Moralis Web3 Technology AB är ett svenskt tech-bolag som tillhandahåller en utvecklingsplattform som möjliggör snabb utveckling av blockchain-applikationer.

Bakom Moralis står Ivan Liljeqvist och Filip Martinsson. Det totala investeringsbeloppet uppgår till ca 40 mUSD.

Wistrand har genom Lars Törner Larsson, Hugo Stålbröst och Amanda Persson agerat legal rådgivare till Moralis Web3 Technology AB vid investeringsrundan.

Kontakt