Pressmeddelanden 23 februari 2010

Wistrand Advokatbyrå biträder Gerda Förvaltnings AB

PP Pension Försäkringsförening har genom en bolagsaffär förvärvat fastigheten S:t Clemens 8 i Lund från Gerda Förvaltnings AB.

PP Pension arbetar sedan många år tillbaka aktivt med en robust och väldiversifierad portfölj, där fastighetsinvesteringarna är en viktig komponent.

PP Pension är mediebranschens egen försäkringsförening där Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen är huvudmän. PP Pension erbjuder både tjänstepensionslösningar och privat sparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring, det senare via dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB.

Gerda Förvaltnings AB företräddes i transaktionen av Kristian Lundius och Kristina Olsson på Wistrand Advokatbyrå i Malmö.

För mer information:
Kristian Lundius
E: Kristian.Lundius@wistrand.se
T: +46 (0)40 669 71 13
M: +46 (0)705 92 44 40

Kontakt