Pressmeddelanden 30 november 2010

Wistrand Advokatbyrå biträder Staffantorps kommun

Staffanstorps kommun tar över E.ONs ägarandel i Staffantorps Energi. Övertagandet, som är villkorat av beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Staffanstorp, är planerat till januari 2010.

Staffanstorps kommun har i förhandlingarna biträtts av Kristian Lundius på Wistrands advokatbyrå i Malmö. E.ON och Staffanstorp kommun har sedan 1992 ägt 50% var av verksamheten i Staffanstorps Energi.

– Vi har många goda erfarenheter av ägarsamarbetet. Inte minst har E.ONs kunskap om energibranschen varit positivt i styrelsearbetet, säger Michael Sandin, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp. Men i takt med att elnätsverksamheten utvecklats, blir det allt viktigare med en tydlig ägarbild.

För mer information:
Kristian Lundius
E-mail: kristian.lundius@wistrand.se
Tel: +46 (0)40 669 71 13
Mobil: +46 (0)705 92 44 40

Kontakt