Pressmeddelanden 10 mars 2023

Wistrand Advokatbyrå i Göteborg utser ny Managing Partner och styrelseordförande

Wistrand Advokatbyrå i Göteborg har utsett Maria Kosteska Fägerquist till styrelseordförande och Erik Ullberg till Managing Partner.

Maria har varit verksam på byrån sedan 2005 och kommer utöver rollen som styrelseordförande att fortsätta sin verksamhet med rådgivning inom tvistlösning och arbetsrätt.

Erik har varit verksam på byrån sedan 2004. Han kommer parallellt med sin roll som Managing Partner fortsätta arbeta med rådgivning inom Wistrands IP/TMC-grupp med fokus på bl.a. immaterialrätt, medie- och marknadsrätt samt dataskydd och integritet.

Per Dalemo, tidigare styrelseordförande, kommer fortsätta sitt uppdrag som ordförande i Wistrands nationella styrelse.

Lars Thunberg, som har varit Managing Partner de senaste 4 åren, fortsätter, förutom med sin rådgivande verksamhet, vara engagerad i Wistrands nationella styrelse.