Pressmeddelanden 15 juli 2011

Wistrand biträder AB Munkaljungbybyggen

Wistrand har biträtt ett av de kommunala bostadsföretagen i Ängelholms kommun, AB Munkaljungbybyggen, vid överlåtelse av två fastigheter, Blåhaken 11 och Storken 1, till Backahill Bostäder AB.

Fastigheterna omfattar strax över femtusen kvadratmeter uthyrbar area och består till större delen av hyresbostäder.

Från Wistrand medverkade Per Dalemo, Lars Gahnström, Henrik Saalman, Charlotta Törnell och Johannes Wårdman.

För mer information:
Per Dalemo
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 31 771 21 38
Mobil: +46 708 77 56 73