Pressmeddelanden 3 maj 2022

Wistrand biträder Allianz Group vid förvärv av logistikfastighet

Allianz Group har förvärvat en logistikfastighet om över 70 000 kvadratmeter utanför Norrköping från Infrahubs.

Förvärvet om ca 85 MEUR genomfördes inom Allianz växande nordiska portfölj. Förvärvet sker i linje med Allianz Real Estates ambition att stärka sig inom ESG genom att det inom fastigheten också kommer uppföras en av de största solpanelsanläggningarna i Sverige på byggnadstak.

Wistrand bistod Allianz tillsammans med ett internationellt team från CMS lett av delägarna Volker Zerr och Kai Wallisch. Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Robert Kullgren samt advokaterna Joel Björnfot, Emil Dalén och Sandra Kolmodin.