Pressmeddelanden 5 juni 2012

Wistrand biträder Arcam vid notering på NASDAQ OMX

Arcam AB (publ), vars aktie för närvarande handlas på NGM Equity, har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm. Första dag för handel på NASDAQ OMX blir den 18 juni 2012.

Wistrand har biträtt Arcam under noteringsprocessen, vilken bland annat innefattat legal och skattemässig due diligence.

Hos Wistrand har Tobias Bengtsson ansvarat för ärendet med stöd främst av Erik Klinton (skatt), Johannes Wårdman (bolagsrätt) och Erik Ullberg (IP).

För mer information:
Tobias Bengtsson, advokat
E: tobias.bengtsson@wistrand.se
T: +46 31 771 21 61
M: +46 703 84 90 25