Pressmeddelanden 27 mars 2014

Wistrand biträder Areim i finansieringstransaktion

Areim Fond II har genom dotterbolaget Areim Stockholm Brädstapeln AB träffat finansieringsavtal om SEK 1,385 miljarder med Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) avseende finansiering av förvärvet av aktierna i Brädstapeln Fastighets AB och vidareutveckling av fastigheten Stockholm Brädstapeln 16 (Trygg-Hansahuset).

Wistrand var legal rådgivare till Areim i finansieringstransaktionen.

Wistrands team har letts av ansvarig delägare Håkan Lindgren och bestått av bland andra David Skalin och Christina Karlsson.

För mer information:
Håkan Lindgren, partner
E: hakan.lindgren@wistrand.se
T: +46 8 50 73 00 10
M: +46 76 115 10 10