Pressmeddelanden 4 september 2013

Wistrand biträder Ascom Wireless i outsourcingaffär

Wistrand har biträtt Ascom Wireless Solutions i samband med outsourcing av dess produktions- och serviceverksamhet i Herrljunga till Fideltronik, en polsk leverantör av elektroniklösningar med fyra produktionsanläggningar och cirka 1 500 anställda.

Ascom Wireless Solutions är en ledande leverantör av trådlösa kommunikationslösningar för olika företag och verksamheter inriktade på sjukvård, äldrevård, Independent Living, tillverkning, detaljhandel och hotell. Ascom Wireless Solutions grundades 1955, har sitt huvudkontor i Göteborg och ingår i Ascomkoncernen som är noterat på den schweiziska börsen (ASCN: SIX).

Verksamheten i Herrljunga har cirka 150 anställda. Outsourcingaffären har omfattat avtal om överlåtelse av Ascoms produktionsanläggning i Herrljunga, leverans-, service- och samarbetsavtal, m.m.

Wistrands team har bestått av den ansvarige delägaren Martin Wedén, Johannes Wårdman, Peter Brandt, Tomas Hecht och Tove Rosén Johansson.

För mer information:
Martin Wedén, Partner
E-mail: martin.weden@wistrand.se
Tel: +46-31 771 21 88
Mobil: +46-709 32 42 40