Pressmeddelanden 20 september 2011

Wistrand biträder Bluefish

Läkemedelsföretaget Bluefish Pharmaceuticals AB har förvärvat BMM Pharma AB, ett dotterbolag till BioPhausia AB.

Bluefish Pharmaceuticals grundades 2005 och fokuserar på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Förvärvet innebär att produktportföljen nu omfattar 68 olika läkemedel.

Förvärvet, som inte omfattar någon personal, beräknas öka omsättningen med cirka 30 miljoner kronor. Finansiering sker med hjälp av ett överbryggningslån från Färna Invest AB, som kommer att genomföra en nyemission på motsvarande belopp.

Wistrand företrädde Bluefish i förvärvet, främst genom delägarna Lars Hasp och Magnus Forssman.

För mer information:
Magnus Forssman, delägare Wistrand
E-mail: magnus.forssman@wistrand.se
Tel: +46 8 50 72 00 69
Mobil: +46 709 50 72 69