Pressmeddelanden 9 april 2009

Wistrand biträder Caperio Holding

Wistrand har biträtt vid överlåtelse av samtliga aktier i IT-Plattform Göteborg AB till Caperio Holding AB ”publ”.

IT-Plattform Göteborg tillhandahåller infrastrukturlösningar i form av såväl produkter som konsulttjänster med specialistkompetens inom server, storage samt nätverk och kommunikation. Caperio Holding är ett IT-företag noterat på First North. Caperio är verksamt inom produktlogistik, licensadministration, nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och dokumenthantering. Caperio Holding har biträtts av Wistrand genom ansvarig delägare Lars Davidsson assisterad av advokaterna Göran Sohlberg och Christel Rockström. Mangold Fondkommission har varit finansiell rådgivare till Caperio Holding.