Pressmeddelanden 8 december 2017

Wistrand biträder Castellum vid förvärv av fastighet i Majorna

Wistrand har varit legal rådgivare till Castellum (Castellum Väst AB) vid förvärvet av fastigheten Majorna 720:19 som är belägen vid Klippanområdet i Majorna.

På fastigheten bedrivs kontorsverksamhet och fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 3 210 kvm. Tillträdet skedde den 1 december 2017.

Wistrands team har bestått av Lars Gahnström (ansvarig delägare) och Tobias Svadling.

För mer information:
Lars Gahnström, Advokat / Partner
E: mailto:lars.gahnstrom@wistrand.se
T: +46 709 95 56 46