Pressmeddelanden 9 juni 2009

Wistrand biträder Choice Hotels

Choice Hotels, Skandinaviens största hotellkedja med mer än 165 hotell, har träffat avtal om att köpa Nordic Hotels.

Nordic Hotels driver hotellen Nordic Light och Nordic Sea i Stockholm. Tillsammans har hotellen 542 rum och innehåller även Absolut Icebar Stockholm. Transaktionen är villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor. Wistrand har varit rådgivare till Choice Hotels genom främst advokaterna Per Dalemo (M&A) och Tobias Bengtsson (konkurrensrätt).

För mer information:
Per Dalemo, Partner
E-mail: mailto:per.dalemo@wistrand.se
Direkt: +46 31 771 21 38