Pressmeddelanden 20 december 2010

Wistrand biträder CSV Invest i fastighetstransaktion

Wistrand har biträtt det danska bolaget CSV Invest ApS vid dess försäljning av två kommersiella fastigheter till en köpesumma om 177 Mkr.

Fastigheterna är handelsfastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvm. Den ena fastigheten ligger i Tumba, sydväst om Stockholm och den andra i Kristianstad.

Wistrands team bestod av Kristian Lundius (ansvarig delägare) och Viktoria Jermolajeva (biträdande jurist).

Kontakt