Pressmeddelanden 22 februari 2012

Wistrand biträder Diligentia i fastighetsaffär

Fastighetsbolaget Diligentia har avyttrat fastigheter till ett värde av 2,15 miljarder kronor i centrala Göteborg. Köpare är Vasakronan.

Portföljen består av tolv centralt belägna fastigheter om drygt 92 000 kvadratmeter, varav 80 procent är kontor och 20 procent butiker. Bland dessa ingår bland annat Åhlénshuset samt Thulehuset. Tillträde sker den 2 april 2012.

Wistrand agerade rådgivare åt Diligentia i affären. Wistrands team bestod av Christer Elander (ansvarig delägare), Lars Gahnström och Jenny Palmberg.

Kontakt