Pressmeddelanden 6 juni 2009

Wistrand biträder ESRI S-GROUP

ESRI S-GROUP, som är Nordens ledande leverantör av GIS ”Geografiska Informationssystem”, har genom S-GROUP Logistics förvärvat Trancometer med dotterbolaget Halda av Verdane Capital.

Halda är den största leverantören av kompletta GPS-övervakade trafikledningssystem på den nordiska marknaden. Köparen företräddes av Wistrand Advokatbyrå under ledning av Jan Sjöberg, ansvarig delägare, som biträddes av Göran Odin och Karl Fredriksson.

Kontakt