Pressmeddelanden 3 juli 2023

Wistrand biträder ESS Hotel Group AB vid förvärv av Skönabäck

ESS Hotel Group AB (”ESS Group”) bedriver hotellverksamhet genom elva hotell med olika inriktningar runtom i Sverige, Norge och Danmark, däribland Falkenbergs Strandbad och Jacy’z Hotel & Resort i Göteborg. ESS Group har varit verksamt sedan 2007 då Ystad Saltsjöbad köptes som första hotell i ESS Groups koncern.

Wistrand har varit legal rådgivare till ESS Groups koncernbolag ESS Hotel Group Fastigheter AB vid bolagets förvärv av fastigheterna Skurup Skönabäck 1:8 och 1:22 samt Skurup Kläggeröd 3:2 (”Skönabäck”). Till Skönabäck hör bl.a. herrgården med ridanläggning och mark om totalt ca 400 hektar, inklusive en anläggning för trav- och hopphästar. På Skönabäck planerar ESS Group bl.a. att uppföra ett hotell med ca 140 rum, flera restauranger, pool house samt handelsträdgård och ett eget bryggeri.

Säljaren av Skönabäck var Victoria Investment Group Ltd, ett bolag ägt av familjen Mörtstedt. Affären har genomförts genom en bolagsaffär och tillträde till aktierna har ägt rum.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Vilhelm Nyström, advokat Tobias Svadling (Fastighetsrätt/M&A) som projektledare samt biträdande juristerna Erik Frykenholt (M&A), Thea Holst Westrum (fastighetsrätt) och Aaron Coster (miljörätt).