Pressmeddelanden 16 november 2011

Wistrand biträder Fru Görvel Invest

Fru Görvel Invest AB har sålt sitt dotterbolag Fru Görvel AB innehållande en fastighet med bostäder och butiker i centrala Staffanstorp. Transaktionsvärdet uppgår till cirka 150 MSEK.

Rådgivare i transaktionen till säljaren har varit Catella och Wistrand Advokatbyrå genom Kristian Lundius (ansvarig delägare) och Erik Kockum.

För mer information:
Kristian Lundius, delägare Wistrand
E-mail: kristian.lundius@wistrand.se
Mobil: +46 70 592 44 40

Kontakt