Pressmeddelanden 6 november 2019

Wistrand biträder Fu-Gen och Abraxas Capital Management vid investering i Fjällboheden vindkraftpark i Skellefteå

Wistrand har biträtt Fu-Gen AG och Abraxas Capital Management Limited vid förvärvet av Fjällboheden Vind AB (”Fjällboheden”) från ENGIE International Holdings BV. Fjällboheden har beviljats miljötillstånd att bygga Fjällboheden vindkraftpark, som omfattar 10 vindkraftverk med en maximal höjd om 200 meter. Produktionen beräknas uppgå till över 160 GWh förnybar el per år. Wistrand har därefter biträtt vid förhandlingar med Vestas av avtal om leverans och uppförande av vindkraftverk och service av dessa, entreprenadavtal och avtal för projektfinansiering. Den totala investeringen i vindkraftparken uppgår till 56 miljoner euro.

Fu-Gen är en privatägd oberoende energiproducent och kapitalförvaltare, grundad av erfarna entreprenörer inom förnybar energi, baserade i Zug, Schweiz. Abraxas Capital Management är en Londonbaserad fondförvaltare som regleras av brittiska Financial Conduct Authority. De förvaltar för närvarande medel i olika typer av tillgångar, med särskilt fokus på hållbar infrastruktur och förnybar energi.

Wistrands team har letts av ansvarig delägare Robert Kullgren och delägare Rudolf Laurin, advokat Elisabeth Salmgren von Schantz (M&A), advokat Tobias Svadling (fastighet & entreprenad), biträdande jurister Erika Tilly, Kristina Svensson och Rebecka König (miljö & energi). Delägare Martin Wedén har lett teamet i förhandlingar med Vestas. Teamet som har förhandlat projektfinansieringsavtalen har letts av delägare Kristofer Selvin och advokat Malin Ek (bank & finans).

För mer information:

Robert Kullgren, Advokat / Partner

E-post: robert.kullgren@wistrand.se

Tel: +46 8 50 72 00 77