Pressmeddelanden 10 juni 2011

Wistrand biträder gasellföretag i nyemission

Industrifonden och Sustainable Technologies Fund investerar sammanlagt 100 miljoner kronor i Triventus-koncernen, vilken är verksam inom förnybar energi, främst vindkraft, men även biogas och småskalig vattenkraft. I nyemissionen på totalt 116 miljoner kronor deltar också grundarna och befintliga ägare. Kapitalet ska användas till bolagets fortsatta expansion.

Triventus-koncernens affärsidé är att hantera alla led i värdekedjan inom förnybar energi. Moderbolaget projekterar, bygger, äger och säljer vindkraftverk, Triventus Consulting erbjuder konsulttjänster, Triventus Energiteknik är inriktat på drift och underhåll och Triventus Biogas driver projekt för fordonsgas.

Bolaget, som har huvudkontor i Falkenberg, har haft en mycket snabb tillväxt sedan starten 2003. 2010 vann Triventus Dagens Industris gaselltävling i Halland.

Wistrand har biträtt Triventus AB i emissionen. Wistrands team bestod huvudsakligen av Rudolf Laurin, Mattias Boqvist och Johannes Wårdman.

För mer information:
Rudolf Laurin
E-mail: rudolf.laurin@wistrand.se
Tel: +46 (0)31 771 21 20
Mobil: +46 (0)708 81 28 44