Pressmeddelanden 17 december 2021

Wistrand biträder Golden Heights vid emission av seniora säkerställda obligationer

Wistrand har biträtt Golden Heights AB publ i samband med dess emission av seniora säkerställda obligationer till ett initialt belopp om SEK 340 miljoner inom en ram om SEK 600 miljoner.

Intäkterna från emissionen kommer att används för att refinansiera befintliga obligationer samt till viss del som rörelsekapital. Ett prospekt och ansökan om upptagande till handel av obligationen på NASDAQ Stockholm, Corporate Bond List kommer att upprättas.

Golden Heights är moderbolag till bland annat Iduna AB och Kultajousi Oy och bedriver verksamhet bland annat genom ett nätverk bestående av 259 butiker varav 187 i Sverige och 72 i Finland under varumärkena Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts Guld, Lyxxa samt Kultajousi.

Wistrands team bestod av Martin Wedén, Kristofer Selvin, Hendrik Kangasmuukko, Jeanette Jönsson och Anton Bengtsson.