Pressmeddelanden 8 april 2019

Wistrand biträder Greencarrier Freight Services Sweden AB vid bildande av joint venture

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services Sweden AB vid bildande av joint venture med det danska bolaget Hecksher Linieagenturer A/S.

Greencarrier tillhandahåller globala transport- och logistiklösningar. Koncernens omsättning uppgår till ca 4 miljarder kronor med etablering i 11 länder och 930 medarbetare.

Hecksher Linieagenturer A/S bedriver speditionsverksamhet genom kontor i Köpenhamn och Århus och omsätter ca 200 miljoner danska kronor.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Vilhelm Nyström (M&A), Hendrik Kangasmuukko (M&A) och Caroline Törngren (paralegal).

För mer information:
Vilhelm Nyström, Advokat / Partner
D: +46 31 771 21 55
M: +46 703 72 21 55
vilhelm.nystrom@wistrand.se