Pressmeddelanden 2 juni 2017

Wistrand biträder HanssonGruppen vid försäljning av fastighet till Hemfosa

Wistrand har varit rådgivare till HanssonGruppen Invest AB vid dess försäljning av fastigheten Erlahuset i centrala Borås till Hemfosa Fastigheter AB. Försäljningen har skett i form av en bolagsöverlåtelse.

Fastighetens totala yta är cirka 10 500 kvadratmeter där Borås Stad, Samhall och Nordic Wellness är de största hyresgästerna.

HanssonGruppen utvecklar och förvaltar fastigheter i Västsverige och Skåne.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Vilhelm Nyström, Lars Gahnström och Henrik Saalman.

För mer information:
Vilhelm Nyström, Partner
E: vilhelm.nystrom@wistrand.se
T: +46 31 771 21 55
M: +46 703 72 21 55

Kontakt