Nyheter 25 juni 2013

Wistrand biträder HEFAB vid fastighetsförvärv från Vasakronan

Wistrand har varit rådgivare till HEFAB Fastighets AB, i samband med bolagets förvärv av fastigheten Älgen 24 på Östermalm i Stockholm från Vasakronan.

Fastigheten är belägen på Brahegatan 45 och 47-49 och omfattar cirka 9 100 kvm uthyrbar yta, bestående av äldreboende, bostäder och en mindre andel kontor. Köpeskillingen uppgick till 435 miljoner kronor.

HEFAB Fastighets AB med dotterbolag innehar i dag fastigheter med cirka 900 lägenheter samt cirka 20 000 kvm lokaler.

Wistrands team bestod av Gunnar Blomberg, ansvarig delägare, Lennart Ernstson och Johan Fjellström.