Pressmeddelanden 7 mars 2014

Wistrand biträder HFAB vid försäljning till Willhem

Wistrand advokatbyrå har biträtt Halmstads Fastighets AB att överlåta ett markområde på vilket två bostadshus är uppförda. Markområdet är beläget i stadsdelen Andersberg i Halmstad.

Köpare är ett dotterbolag till Willhem AB (publ). Affären omfattar 60 lägenheter och köpeskillingen uppgår till 30,5 miljoner kronor. Tillträde sker när fastighetsbildningen har vunnit laga kraft.

För mer information:
Lars Gahnström, partner
E: lars.gahnstrom@wistrand.se
T: +46 31 771 21 03
M: +46 709 95 56 46