Pressmeddelanden 1 januari 2008

Wistrand biträder i försäljning Elektronikhöjden AB

Allba säljer Elektronikhöjden Fastighets AB till Corem Property Group.

Allba-koncernen har avyttrat samtliga aktier i Elektronikhöjden Fastighets AB till Corem Property Group AB till ett värde om netto 319 miljoner kronor. Allba har biträtts av Wistrand Advokatbyrå med Jan Sjöberg som ansvarig delägare, assisterad av Göran Odin och Karl Fredriksson.

Kontakt