Pressmeddelanden 2 juli 2018

Wistrand biträder i samband med att SBB och K2A utökar sitt samarbete med bostadsutveckling i Uppsala och Västerås

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med att SBB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (K2A) fortsätter sitt samarbete och utvecklar bostadsbyggrätter i Uppsala och Västerås.

SBB och K2A har sedan tidigare ett samägt bolag för utveckling av ett äldreboende i Falun. JV-bolaget ägs till lika delar av SBB och K2A, och nu utökas samarbetet med två projektfastigheter belägna i Uppsala och Västerås i och med att SBB säljer fastigheterna till JV-bolaget. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 150 Mkr. Fastigheterna är fullt uthyrda till hyresgäster inom livsmedel, gym och övrig kommersiell verksamhet.

Fastigheterna är belägna i västra Uppsala (Flogsta 22:3) respektive i centrala Västerås (Ångpannan 12). JV-bolaget skall driva detaljplanearbete för att utveckla bostadsbyggrätter och detaljplanerna för de två områdena bedöms fastställas under 2021/2022.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se