Pressmeddelanden 28 oktober 2021

Wistrand biträder i samband med investering i Moralis Web3 Technology AB

Moralis Web3 Technology AB är ett svenskt tech-bolag som tillhandahåller en utvecklingsplattform som möjliggör snabb utveckling av blockchain-applikationer.

Bakom Moralis står Ivan Liljeqvist och Filip Martinsson. För att skapa förutsättningar för tillväxt har Moralis Web3 Technology tagit in externt kapital. Det totala investeringsbeloppet uppgår till 11,5 mEUR.

Wistrand, genom advokaterna Lars Törner Larsson och Hugo Stålbröst, har agerat legal rådgivare till Moralis Web3 Technology AB.