Pressmeddelanden 5 september 2012

Wistrand biträder Jyma Fastigheter vid köp av fastighet från Vasakronan

Wistrand har, genom advokat Kristian Lundius, biträtt Jyma Fastigheter AB i samband med köp av en fastighet från Vasakronan AB.

Fastigheten är belägen vid Stortorget i Malmö och de största hyresgästerna är Restaurang Mosaik, Etage och Café Mäster Hans.

Köpeskillingen uppgick till 52,5 miljoner kr.

Den uthyrbara arean är cirka 2 900 kvadratmeter. Köparen tillträdde fastigheten den 31 augusti.

För mer information:
Kristian Lundius, partner
E: kristian.lundius@wistrand.se
T: +46 40 669 71 13
M: +46 70 592 44 40

Kontakt