Pressmeddelanden 15 februari 2022

Wistrand biträder Mayr-Melnhof Holz vid förvärvet av sågverksgruppen Bergkvist-Siljan

Wistrand har tillsammans med CMS Österrike biträtt Mayr-Melnhof Holz Holding Group vid förvärvet av den svenska sågverksgruppen Bergkvist Siljan.

Mayr-Melnhof Holz, ett av de ledande bolagen inom den europeiska sågverks- och träförädlingsindustrin, ingick i december förra året avtal om att förvärva den svenska sågverksgruppen Bergkvist Siljan från investeringsfonden ESSVP IV. Efter godkännande från konkurrensmyndigheterna slutfördes förvärvet den 1 februari 2022.

Genom förvärvet tillkommer Bergkvist Siljans tre produktionsenheter i Insjön, Mora och Blyberg (samtliga i Dalarna) till de befintliga Mayr-Melnhof Holz-sågverken i Leoben (Österrike), Paskov (Tjeckien) och Efimovskij (Ryssland).

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Robert Kullgren, delägare Hendrik Kangasmuukko (projektansvarig legal due diligence), advokat Henrik Aurelius (M&A) och biträdande jurist Karl-Johan Holmér (M&A). CMS team leddes av partner Rainer Wachter (Transaction lead) med biträde av partner Oliver Werner (M&A, W&I-försäkring) och associate Marco Selenic.