Pressmeddelanden 27 november 2020

Wistrand biträder Mercell vid förvärv av Visma Commerce

Wistrand har biträtt Mercell Holding AS och den norska advokatbyrån CLP som svensk rådgivare vid Mercells förvärv av aktierna i Visma Commerce AB och Visma Commerce AS från Visma till ett sammanlagt enterprise value om SEK 2,000 miljoner.

Visma Commerce förser den svenska marknaden med marknadsledande programvara för offentlig upphandling och bevakningstjänster för leverantörer under varumärkena Opic och TendSign. Mercell kommer genom förvärvet att ta ett stort steg framåt mot sitt mål att bli marknadsledande leverantör i Europa av offentlig e-anbuds- och e-upphandlingsprogram. Transaktionen förväntas vara klar under fjärde kvartalet 2020.

Wistrands team har bestått av Robert Kullgren (ansvarig delägare), Martin Wedén, Erik Ullberg, Elisabeth Salmgen von Schantz, Jakob Bernander, Carl Näsholm, Malin Ek, Karolina Carlsson, Mirjam Olofsson, Tobias Bratt och Nina Palm.

Mercells pressmeddelande med fler detaljer kring transaktionen finns tillgängligt här.

För mer information:
Robert Kullgren, partner
E-post: robert.kullgren@wistrand.se
Tel: +46 709 507 277